Home   /   Wat is depressie?   /   Veelgestelde vragen   /   Pil vergeten

Veelgestelde vragen


VRAAG


Wat gebeurt er wanneer ik een pilletje vergeet in te nemen?

ANTWOORD

Het kan soms moeilijk zijn om eraan te denken om je geneesmiddel op regelmatige tijdstippen in te nemen, vooral wanneer je tot nog toe nooit regelmatig geneesmiddelen moest nemen. Als er nog niet meer dan vier uren verstreken zijn sinds het moment waarop je een pilletje vergat in te nemen, kan je je geneesmiddelen toch nog innemen. Als er meer tijd verstreken is, wacht je gewoon tot de volgende dag en neem je je geneesmiddelen dan in zoals gewoonlijk. Verdubbel nooit je dosis. Een antidepressivum werkt echter het best, wanneer je de juiste dosis op het juiste tijdstip inneemt. Wanneer je eens een inname mist, gebeurt er niets ergs. Als je de geneesmiddelen echter vaak vergeet in te nemen, loopt je het risico om te hervallen. Je mag niet plots stoppen met de inname van een antidepressivum, omdat de symptomen daarna versterkt opnieuw opduiken en omdat er dan vaak ook onverwachte symptomen kunnen optreden, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn. Als je  meer dan eens je geneesmiddel vergat in te nemen en er bepaalde symptomen optreden, moet je dit onmiddellijk met je arts bespreken.

Voor een succesvolle behandeling is het belangrijk het geneesmiddel regelmatig neemt. Probeer een gemakkelijke manier te vinden door ze bijvoorbeeld gelijktijdig in te nemen met iets wat je dagelijks doet, bv. tanden poetsen. Als je toch nog problemen ondervindt om je tabletten regelmatig in te nemen, bespreek dit dan met je arts.

Beoordeel deze pagina