Home   /   Wat is depressie?   /   Depressie door geneesmiddelen alcohol drugs

Depressie door geneesmiddelen alcohol drugs

Niet elke stemmingsstoornis of depressie is gelijk. Het kan daarenboven zijn dat je stemmingsstoornis wordt veroorzaakt door een onderliggende aandoening. Daarom gaan we even dieper in op mogelijk vormen en oorzaken van stemmingsstoornissen en depressie:

Depressie te wijten aan geneesmiddelen, alcohol of drugs

Ook sommige geneesmiddelen kunnen een depressie als nevenwerking hebben. Voorbeelden hiervan zijn slaapmiddelen, producten gebruikt bij epilepsie, hoge bloeddruk of kanker. Bepaalde antimalariamiddelen lokken bij sommige mensen acute psychologische reacties uit. Breng daarom steeds je arts op de hoogte dat je ooit al eens een depressie doormaakte.

Ook al brengen alcohol of drugs je aanvankelijk in een roes, op langere termijn werken ze depressie in de hand. Drinken om je zorgen te vergeten heeft dus helemaal geen zin!

De behandeling van al deze vormen van depressie kan sterk verschillen. In lichte vormen kan psychotherapie volstaan. Bij andere vormen is specifieke medicatie aangewezen. Een gouden raad: stop nooit té snel met je de geneesmiddelen die je arts je voorschreef.Beoordeel deze pagina