Home   /   Glossary

Glossary


Acuut Plotseling ontstaan
Adolescenten Jongvolwassenen
Anorexia Magerzucht
Antidepressivum Geneesmiddel gebruikt om een depressie te behandelen
Antimalariamiddelen Geneesmiddelen om malaria (tropische infectieziekte overgedragen door muggen) te voorkomen of te genezen
Antipsychotica Geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van geestesstoornissen
Bipolair Wat twee polen heeft (hier: depressieve periode afgewisseld met manische periode)
Boulimie Psychologische toestand met terugkerende eetbuien gevolgd door opzettelijke handelingen die de opname van het voedsel compenseren, zoals braken, vasten of gebruik van laxeermiddelen
Calorie Energiewaarde van een voedingsstof
Chirurgische ingreep Operatie
Cognitief Met betrekking tot het weten of kennen
Complicatie Onverwacht probleem als gevolg van iets anders; een bijkomende ziekte
CVS Chronisch Vermoeidheidssyndroom - Aandoening waarbij er langdurig sprake is van een onverklaarbare, ernstige vermoeidheid die het dagelijkse functioneren ernstig verstoort
Depressie Gevoel van diepe droefheid, wanhoop, lage zelfwaarde, lusteloosheid,schuldgevoelens, negatief denken, verminderde eetlust, slapeloosheid en/of zelfmoordgedachten
Diabetes Suikerziekte
Diagnose (Medische) vaststelling
Dopamine Chemische stof (neurotransmitter) die voor verscheidene functies in het lichaam verantwoordelijk is, waaronder je beweeglijkheid
Dysthymie Een stemmingsstoornis met een algemene neerslachtigheid en een gebrek aan interesse in normale activiteiten
Egocentrisch Op jezelf gericht
Epilepsie Vallende ziekte
Experimenteel Proefondervindelijk
Geelzucht Leverziekte met geel-kleuring van huid en oogwit en donkere urine door een te hoog gehalte van galkleurstof in het bloed
Genetisch Met betrekking tot erfelijk
Herval Het opnieuw opduiken van symptomen na een periode zonder symptomen
Hormonaal Met betrekking tot hormonen
Interpersoonlijk Tussen personen
Klierkoorts Virale aandoening gekenmerkt door o.a. opgezwollen klieren, keelontsteking en extreme vermoeidheid
Koolhydraten Een bepaald type verbinding van koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen; suikers zijn een voorbeeld van koolhydraten
Majeur Ernstig, belangrijk
Manie Fase waarin mensen een extreem verhoogd stemming vertonen,waarbij ze zich buitengewoon gelukzalig voelen,grenzeloos optimisme aan de dag leggen,abnormaal veel energie hebben.Dit gaat gepaard met een verlies aan sociale remmingen en uitgesproken minder slaap
Manisch Onnatuurlijk energiek, actief en vrolijk
Manisch-depressief Toestand van extreme neerslachtigheid (depressie) afgewisseld met extreme vrolijkheid en energie (manie)
Menstruatie Maandstonden
Neerslachtigheid Somberheid, down zijn
Neurotransmitter Chemische stof die fungeert als overbrenger van een zenuwprikkel
Noradrenaline Chemische stof (neurotransmitter) die voor zeer veel functies in het lichaam verantwoordelijk, waaronder ook je algemene stemming
Onderhoudsmedicatie Geneesmiddelen die je langdurig moet nemen om een ziekte onder controle te houden
Parkinson Ziekte van Parkinson - Steeds verergerende aandoening van het zenuwstelsel met een aantal kenmerkende symptomen zoals beven en spierstijfheid
PMS Premenstrueel syndroom; verzameling klachten van lichamelijke en/of psychische aard, die zich voor de menstruatie voordoen
Postnataal Na de bevalling
Professioneel Beroepsmatig
Psyche Hetgeen zich in iemands hoofd afspeelt en een verklaring kan zijn voor zijn gedrag
Psychiater Arts gespecialiseerd in geestesziekten
Psychiatrisch Met betrekking tot een geestesstoornis of de behandeling ervan
Psycho-educatie Kennisoverdarcht over de ziekte, de aandoening waar je mee kampt: uitleg over symptomen, eerste tekenen van een depressie, vormen van behandeling, hoe je met je aandoening het best kan omgaan
Psychologisch Met betrekking tot het gevoelsleven
Psycholoog Een universitair geschoolde (maar geen arts) die zich bezighoudt met het gedrag en gevoelsleven van mensen
Psychose Een geestesstoornis waarbij het denken, waarnemen en emotionele beleven ernstig is ontregeld
Psychotherapeut Iemand die als beroep therapie geeft aan mensen die psychische problemen hebben
Psychotherapeutisch Met betrekking tot psychotherapie
Psychotherapie Overkoepelende term voor specifieke behandelingsmethoden voor mensen met psychische problemen
Psychotisch Met betrekking tot een psychose
Schildklier Orgaan aan de voorzijde van de hals dat bepaalde hormonen produceert
Seksueel Met betrekking tot geslachtsgemeenschap
Serotonine Chemische stof (neurotransmitter) die voor verscheidene functies in je lichaam verantwoordelijk is zoals spierspanning, eetlust, slaap, geheugen en stemming
Stemmingsstabilisator Geneesmiddel gebruikt om stemmingswisselingen te behandelen en te voorkomen dat iemand een stemmingsstoornis krijgt
Symptoom Teken, verschijnsel, aanwijzing
Syndroom Ziektebeeld
Therapie Behandeling
Traumatisch Ontregelend, schokkend, wat door een trauma (= ernstig gebeuren) is ontstaan
Zelfhulpgroep Praatgroep; groep waarin mensen praten over een specifiek probleem of ziekte waarmee ze allen op een of andere manier te maken hebben
Zelfzorg Deelname aan bijeenkomsten van zelfhulpgroepen waar je van gedachte kan wisselen met lotgenoten


Beoordeel deze pagina