Home   /   Behandelingen   /   Waar hulp zoeken?

Waar hulp zoeken?

Je richt je best in de eerste plaats tot je huisarts. Die is goed geplaatst om de situatie in te schatten en je te behandelen. Als je huisarts het nodig vindt, zal hij of zij je ook doorverwijzen naar een psychiater of een psycholoog. Als je dringend hulp nodig hebt, kan je altijd terecht bij de huisarts van wacht of op een spoedgevallendienst.

Je kan een huisarts, psychiater, psycholoog, therapeut of ziekenhuis vinden via de Gouden Gids (http://www.goudengids.be).

Om zeker te zijn dat een arts of therapeut voldoende gecertifieerd is, kan je deze persoon opzoeken op de website van zijn/haar beroepsfederatie.
o    Psychiaters
o    Psychologen
o    Vlaamse gedragstherapeuten
o    Vlaamse psychotherapeuten
o    Belgische relatie en gezinstherapeuten
o    Psychiatrische ziekenhuizen

Wat is het exacte verschil tussen een psychiater, een psycholoog en een psychotherapeut?

  • Psychiaters zijn artsen, gespecialiseerd in psychische problemen. Ze hebben een 7-jarige basisopleiding tot arts achter de rug en hebben zich nadien nog enkele jaren gespecialiseerd in psychische aandoeningen. Psychiaters kunnen medicatie voorschrijven.
  • Psychologen hebben ook een universitaire opleiding gehad. Ze hebben zich gespecialiseerd in persoonlijkheidskenmerken en in het functioneren van de geest en het denken. Het zijn geen artsen en ze mogen dus geen medicatie voorschrijven.
  • Psychotherapeuten hebben niet noodzakelijk een universitaire opleiding achter de rug. Het kunnen zowel artsen, psychologen, logopedisten, verpleegkundigen als sociaal werkers zijn. Ze hebben uiteraard wel een zekere opleiding in de psychotherapie gevolgd, maar hoeven geen specifiek erkend diploma te hebben.

Eens je arts de diagnose van depressie heeft gesteld, kan je, indien je dat wenst, op zoek gaan naar lotgenoten binnen zelfhulpgroepen. Misschien kunnen ze je goede tips geven en je depressie beter leren kaderen.Beoordeel deze pagina