Home   /   Behandelingen   /   Psychotherapie

Psychotherapie

Misschien schrikt het je af om psychologische hulp te moeten zoeken? Nochtans is een psychologische behandeling of psychotherapie ook een zeer belangrijke stap in je genezing. Het zal je helpen om op termijn je depressie beter te leren begrijpen en op die manier de kans op herval indijken.

Beschouw je psycholoog als een vriendelijk iemand die naar je wil luisteren zonder  vooroordelen of zonder je te bekritiseren. Het is iemand die je zal begeleiden in je zoektocht naar je nieuwe ik. Hij of zij kan je helpen opnieuw je zelfvertrouwen op te bouwen, je omgang met anderen te herkaderen en je leren om minder streng voor jezelf te zijn. Zij zijn ook ideaal geplaatst om je te leren omgaan met stress, een van de voornaamste oorzaken van depressies.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie:

Cognitieve (gedrags)therapie en interpersoonlijke therapie hebben tot nog toe de meest overtuigende resultaten opgeleverd.

  • Cognitieve Gedragstherapie (CBT) focust op gedragingen, emoties en gedachten, die je spanningen kunnen vermeerderen of verminderen. Deze therapievorm reikt je een brede waaier aan zelfhulpmethoden aan. Op die manier leer je om te gaan met stress en moeilijkheden die je soms tegenkomt.  Deze therapie geeft je inzicht in je depressie of je bipolaire stoornis. Op die manier kan je in de toekomst beter je symptomen herkennen en op tijd trachten in te grijpen. Cognitieve gedragstherapie leert je ook strategieën aan om therapietrouw te bevorderen en sociale steun in te roepen indien nodig.

  • Relatietherapie of Gezinstherapie betrekt ook je partner en/of het hele gezin in je therapie. Tegenwoordig worden relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd en heet de therapeut systeemtherapeut. De term systeem duidt op het sociale systeem waar je deel van uitmaakt: de mensen die je kent en waar je een band mee hebt.  Het hoeft dus niet enkel te gaan om je gezin. Ook problemen met collega’s of communicatieve stoornissen op het werk of in je sociale omgang kunnen aan bod komen.

  • Interpersoonlijke therapie/Interpersoonlijke Sociaal Rythme Therapie (IPSRT) geeft mensen met een bipolaire stoornis inzicht in hoe veranderingen in hun dagelijks leven of bepaalde sociale contacten hun stemming beïnvloeden. Na het identificeren van situaties die manie of depressie kunnen teweegbrengen, leer je zware gebeurtenissen beter te beheren en beter positieve verhoudingen te handhaven. Het uiteindelijk doel is om je sociaal ritme zoveel mogelijk te normaliseren.

  • Client Centered Therapy (Rogeriaanse, experimentele of non-directieve psychotherapie). Zoals de naam aangeeft, sta jij als patiënt in het centrum van deze behandeling. Je bent vooral zelf aan het woord. De therapeut zal in eerste instantie luisteren, maar het gesprek niet zelf sturen. De aandacht van de therapeut gaat vooral uit naar je huidige situatie en toekomst, niet zozeer naar je verleden.

  • Psychoanalyse is een van de oudste vormen van gesprekstherapie. Het pakt niet zozeer je depressieve stoornis op zich aan, maar deze therapie leert je wel omgaan met je problemen.

  • Bio-energetische analyse is een meer holistische vorm van therapie waarbij niet alleen de geest maar ook het lichamelijke onder de loep wordt genomen. De therapeut brengt ook je ontwikkeling mee in rekening en alle sociale ervaringen die hiermee samenhangen. Hier wordt m.a.w. ook sterk naar je verleden gekeken, met als doel de oorsprong van je depressie te leren begrijpen.

  • De Gestalttherapie is eveneens een holistische benadering. Deze therapie tracht je te helpen in je wisselwerking met je omgeving en met anderen. Je tracht samen met je therapeut de best mogelijke vorm (gestalt) te vinden om in contact of relatie te treden met je omgeving. In tegenstelling tot de bio-energetische analyse richt de gestalttherapie zich niet op je verleden, maar vooral je actuele situatie. Deze vorm is geschikt voor eerder lichte depressies of relationele problemen. Het leert je omgaan met moeilijke situaties maar zoekt niet onmiddellijk naar de achterliggende oorzaak van je depressie.

  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een vorm van therapie die gericht is op het concreet laten uitdoven van je angst na een traumatische ervaring zoals bijvoorbeeld een zware aanrijding, verkrachting of zelfmoord in je omgeving.

  • Het doel van mindfulness meditatie is zichzelf te bevrijden van de conditionering van onbewuste patronen en bewust te worden van hoe emotionele gewoontes ons leven bepalen. Meditatieoefeningen maken de relatie tussen onze gedachten, emoties en opinies minder dwingend. Tal van communicatieoefeningen leren u hoe zich minder met mentale posities te identificeren in relatie tot anderen.

  • Andere psychotherapievormen. Er zijn nog heel wat meer therapievormen die aangewezen kunnen zijn voor mensen met een depressie, bijvoorbeeld kunsttherapie, muziektherapie, lichaamsgerichte therapie of lichttherapie bij winterdepressies.

 

Soms is het een beetje zoeken naar de voor jou geschikte therapie. We raden je echter aan een therapie te starten in overleg met je arts. Die kan dan bekijken of de door jou voorgestelde therapie kan aansluiten bij je globale behandelingsplan.Beoordeel deze pagina