Home   /   Behandelingen   /   Psycho-educatie

Psycho-educatie

Psycho-educatie is wat het woord zegt: iets bijleren over je depressie en geestelijke gezondheid. Je zal beter met je depressie kunnen omgaan, naarmate je er meer van weet. Betrek ook je partner, familie en vrienden hierin. Voor hen is het eveneens belangrijk dat ze weten hoe ze je depressie kunnen herkennen en ermee moeten omgaan. Dankzij psycho-educatie kom je op de hoogte van:

  • de verschijnselen die horen bij depressie
  • de complexiteit en het wisselende beloop van depressie
  • de behandeling
  • bewust maken van het risico dat het stopzetten van de behandeling inhoudt
  • leren aanpakken van slaapproblemen – zowel bij te veel als bij te weinig slaap
  • aanleren van probleemoplossend gedrag
  • leren werken met dagboeken om je ziekteverloop in de gaten te houden
  • de risico’s op terugval of herhaling van een depressieve episode, en hoe dit te voorkomen.
  • informeren over zwangerschap en genetisch onderzoek
  • helpen bij het uitbouwen van een regelmatige levensstijl

Psycho-educatie kan individueel of in groep gebeuren, op basis van cursussen, audiovisueel of geschreven leermateriaal. Ook op deze website vind je heel wat informatie over je aandoening!
   Beoordeel deze pagina